Hockey Talent Center Telč má poslední 4 volná místa!

Monday, 16 May 2016 by

Již od srpna otevře své brány centrum pro mladé talentované hokejisty v Telči, které nabízí propracovaný hokejový program, ale i studium, stravu či regeneraci. Hráči, kteří se budou zdokonalovat v Hockey Talent Center Telč získají pro svůj rozvoj optimální podmínky nejen díky odbornému vedení, ale i špičkovému zázemí - novému zimnímu stadionu, moderní funkční posilovně, ubytování, sportovní stravě či moderní škole se sportovním zaměřením.

HTC 13223408 o HDRorez

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední odbornou školu

O studium v Hockey Talent Center projevilo zájem řada mladých hokejistů ve věku 14-17 let a TRYOUTU se zúčastnilo na 80 hráčů. Do oborů SOŠ bylo zatím přijato celkem 24 uchazečů a jsou volná poslední 4 místa. Proto v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v návaznosti na § 3, odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení - jaro 2016 na 17.7.2016. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to na předepsaném tiskopisu nejpozději dne 10. června 2016 do kanceláře školy, Hradecká 235, Telč. Škola doporučuje osobní předání přihlášky, případně její zaslání doporučeným dopisem na adresu školy. Přihlášenému uchazeči bude zaslána pozvánka cca 7 dní před konáním zkoušky. Bližší informace ZDE

HTC studiumweb3

Pokud uvažujete o studiu v Hockey Talent Center můžete s námi absolvovat trénink ZDARMA s návštěvou školy dne 28.5.2016 přihlásit se můžete ZDE (Tento termín je určen pouze pro hráče, kteří se již neúčastnili předchozích termínů!)

A jaký program v Hockey Talent Center na hráče od srpna  čeká?

Pondělí 

regenerační den, po náročném víkendu budou hráči absolvovat regenerační program v podobě aerobního výklusu v přírodě (přilehlém městském parku) hned vedle Hokejového Domečku, budou mít možnost jít na dobrovolný led, bruslení nízké intenzity v neúplné výstroji, který bude spojený se strečinkem na trávě (dle počasí) případně v nové hale. Budeme zařazovat i fotbálek na přilehlém travnatém fotbalovém stadionu. Při náročnějším programu budou mít hráči k dispozici i vodní procedury – hydromasáž, klasickou masáž apod.

 • regenerační výklus v přírodě
 • dobrovolný led, fotbálek
 • strečink, zvýšení rozsahu pohyblivosti
 • regenerační procedury 

Úterý 

po regeneračním dni zařadíme dvoufázovou příprava na ledě, kdy ráno v rámci školy hráči absolvují první blok v posilovně a druhý na ledě vysoké intenzity zaměřený na individuální rozvoj dovedností (bruslení, vedení kotouče, střelba, hra tělem…), , odpolední blok navazující na výuku ve škole bude zaměřen více na herní kombinace

 • individualizovaný rozvoj pohybových schopností OFF-ICE
 • individuální rozvoj dovedností ON-ICE
 • herní kombinace 

Středa 

uprostřed týdne zařadíme intenzívní tréninkovou jednotku, která bude zaměřena na hru na malém prostoru SMALL AREA GAMES s důrazem na spolupráci a skórování v tempu ve velice krátkých intervalech se změnou rolí, postů spoluhráčů, dále proběhne videorozbor z minulého utkání z hlediska týmové organizace i individuální taktiky, možnost zařadit individuální výuku

 • hra na malém prostoru
 • videoanalýza posledního odehraného utkání z pohledu týmové organizace i individuální taktiky 

Čtvrtek

v tento den opět zařadíme dvě tréninkové jednotky na ledě první hned po ránu v rámci vyučování a druhá bude plynule navazovat na výuku, první tréninková jednotka bude spojena s mít dvě části první v posilovně, které bude zaměřena na rozvoj pohybových schopností jednotlivých hráčů po které bude následovat skupinový trénink na ledě zaměřený na spolupráci a individuální taktiku

 • individualizovaný rozvoj pohybových schopností OFF-ICE
 • spolupráce, herní kombinace
 • individuální taktika 

Pátek 

pátek bude dnem, kdy budou mít hráči zkrácené vyučování a pokud se bude hrát domácí zápas v ZR čeká nás přesun do ZR, kde se ubytujeme a večer absolvujeme tréninkovou jednotku zaměřenou na souhru jednotlivých formací a organizaci hry týmu, někteří z hráčů mohou nastoupit v LSTD, možnost zařadit individuální výuku, pokud bude utkání naplánováno přímo v Telči, hráči absolvují tréninkovou jednotku v HTC Telč.

 • herní kombinace zaměřené na týmovou organizaci

Sobota 

v sobotu dopoledne nás čeká videopříprava na hru soupeře se zaměřením na nedělní utkání, odpoledne pak týmový trénink na ledě zaměřený na přípravu k utkání

 • videopříprava na následující utkání
 • týmová organizace
 • teambuilding
 • Neděle - zápasový den 
 • soutěžní utkání ELMD 

Celkem hráči v týdnu absolvují:

 • 9x tréninků na ledě (Po 1x, Út 2x, St 1x, Čt 2x, Pá 1x, So 1x+ 1xindividuální výuka)
 • 1x individuální trénink na ledě (zařazení individuální)
 • 2x trénink OFF ICE
 • 1x regenerační program
 • 1-2x utkání v týdnu
 • 2x videoanalýza 

Jako bonusový doprovodný program budou hráči v týdnu absolvovat:

 • testování pohybových dovedností mimo led
 • testování pohybových dovedností na ledě
 • sledování zdravotního stavu se zaměřením na svalové dysbalance fyzioterapeutem
 • kontrola dodržování správných stravovacích návyků
 • dozor trenérů nejen v tréninkovém procesu, ale i mimo něj
 • deník NHL (videosestřih a diskuse o nejlepších momentech z NHL)
 • videomíting „Jak to dělají hvězdy“ – ukázky z tréninků, rozbor článků a diskuse o nich v angličtině
 • mentální trénink pod vedením sportovního psychologa
 • osobní pohovor na téma školní studium, sportovní výkonnost, strava, regenerace

 

Podrobnosti o kompletním pprogramu Hockey Talent Center Telč najdete na 

www.htctelc.com

Contacts

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dacice
Czech Republic

Mobile: +420 702 131 647 - Informations

Mobile: +420 775 559 055 - Training